Lo Rat Penat convoca el tradicional concurs de lesCreus de maig

/
4 mins read

 Valéncia, 19-04-2014.- Lo Rat Penat, ORGANISA i CONVOCA, baix el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Valéncia, el present Concurs de les Creus de Maig d’acort en les següents

 

BASES:

 

 

Podran concórrer ad ell qualsevol entitat cultural o comercial, Juntes de Festes, Comissions Falleres, Parròquies, Coleges, i també particulars que ho desigen, sempre i quan estiguen dins del terme municipal de Valéncia. L’inscripció deu fer-se per carta dirigida a la Secretariade Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, be per correu, personalment, per fax (96 391 22 55), o per correu electrònic (e-mail: secretaria@loratpenat.org)  fins a les 20’30 hores del dia 26 d’abril, dimecres, en el qual es tancarà el determini  improrrogablement. En ella deu fer-se constar el punt del carrer o plaça en que s’alçarà la Creu, com també el nom del President, Director o persona en cap que la represente, firmada i en el seu domicili i teléfon o persona de contacte a qui poder dirigir-se, i un correu electrònic si tingueren.

 Les Creus, com és tradicional, han d’estar confeccionades en flor natural i fresca, si be podran usar-se com a complements ornamentals la flor seca, plantes, pedra rocosa, jocs d’aigua, llum o qualsevol atre efecte que ajude a la seua noblea en el seu conjunt, quedant descalificades, per tant, les fetes en paper de seda, plàstics o materials que imiten o substituïxquen a la flor, aixina com les que no estiguen instalades quan passe el Jurat, que serà a partir de les 8’30 hores del dia 3 de maig, dimecres, festivitat de l’Invenció de la Santa Creu. El Jurat tindrà en conte per a la seua valoració la quantitat i qualitat de la flor, les rarees de les espècies vegetals i florals, la composició cromàtica, la simbologia, els elements i la flora autòctona, la presència d’aigua i l’allumenació, els elements estructurals,  el disseny, l’innovació, l’originalitat i, en general, tots aquells detalls que ajuden a realçar l’image de la Santa Creu. Segons la seua estima, el Jurat otorgarà els següents guardons:

 

 

SECCIÓ A

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que superen els 3 m d’alçària i / o un presupost igual o superior de 500 €

 

PREMIS

Primer Premi:         Diploma,         i              1.000               

Segon Premi:                                                500               

Tercer Premi:                                               250      

 

 

 

 

 

SECCIÓ B

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que no superen els 3 m d’alçària i/o en un presupost inferior als 500 €.

 

                Les creus inscrites en la secció B i que a juí del Jurat superen el presupost o alçària d’esta secció no tindran opció a premi.

 

PREMIS

Primer Premi:         Diploma,         i                 400               

Segon Premi:                                                300               

Tercer Premi:                                                200     

           

 

Totes les Creus inscrites en abdós seccións i plantades tindran Diploma de Lo Rat Penat.

 

Aquelles Creus que, pel seu tamany, exposició inadequada, tècnica i acabat deficient i mal estat del material vegetal-floral i que a juí del Jurat no reunixquen els mèrits suficients, seran descalificades.

           

            El Jurat estarà compost per un membre de Lo Rat Penat, un assessor tècnic de l’Universitat i un atre designat per l’Ajuntament.

 

El veredicte del Jurat, serà inapelable i se donarà a conéixer pels mijos de comunicació. L’entrega dels premis s’anunciarà prèviament.

 

Lo Rat Penat prega, un any més, l’entrega de fotografies de les Creus (e-mail: secretaria@loratpenat.org) per a que en els seus archius se guarde memòria històrica de totes elles i els estudiosos puguen evaluar l’evolució de la festa.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Previous Story

El festival Vivir de Cine de Buñol rinde homenaje a los actores y actrices de reparto

Next Story

XXXI Concurs de Declamació Infantil en Llengua Valenciana en Honor de la Mare de Deu dels Desamparats