L’Ajuntament aposta per la màxima despolitització de les falles i anima a la convocatòria d’un congrés perquè parlen les bases de la festa

15 mins read

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat dos mesures que redundaran “en la màxima despolitització possible del món faller”. D’una banda, des del consistori es convida a les presidentes i els presidents de comissions falleres a convocar el Congrés Faller, una petició molt reiterada des del col·lectiu faller “per poder triar quina vinculació volen –si la volen- amb l’Ajuntament de València”; d’una altra, un faller sense cap responsabilitat política dirigirà l’Assemblea de Presidents d’ara en avant: serà el vicepresident primer de la Junta Central Fallera (JCF), delegat de sector triat pels propis presidents i presidentes de falla.

Fuset ha explicat que des de la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i la Presidència de l’Organisme Autònom Municipal de JCF s’ha constatat  una reivindicació creixent de bona part dels presidents i presidentes, de les persones delegades de sector i de la Interagrupació de Falles de tindre una capacitat de decisió major sobre les qüestions relatives a la gestió de la festa de les Falles. “Esta voluntat pot superar en ocasions la delimitació de les funcions definides al Reglament Faller per al Ple i l’Assemblea de Presidents, i en moments de divergència de criteris afecta a la divisió entre la gestió política que es du a terme des de l’Ajuntament i la gestió festiva que es realitza des de l’OAM Junta Central Fallera”, ha explicat el regidor.

Fuset ha explicat que per eixe motiu els últims dos anys ha volgut facilitar l’encaix de les creixents voluntats d’autogestió i participació “proposant fins i tot fórmules no recollides per l’actual reglament faller i que van més allà també d’un calendari molt intens de reunions amb  la Interagrupació de Falles”. Com a exemples, ha recordat que en l’àmbit de la JCF es va proposar un nou consens que atorga la major capacitat de decisió als presidents i les presidentes en el procés d’elecció de les falleres majors i les seues corts d’honor; es va consensuar una nova distribució de seients a les exaltacions de les falleres majors, una funció reservada anteriorment al Secretari General de JCF; es varen valorar conjuntament possibles mesures d’emergència després del temporal que afectà a la Plantà i s’ha assumit com a pròpia la proposta liderada per la Interagrupació d’un nou sistema de classificació del concurs de falles que, si l’aprova l’Assemblea de Presidents, comportaria un considerable increment en premis a les comissions falleres amb el conseqüent esforç econòmic per part de la JCF.

Fuset també ha destacat la concessió de major marge d’autonomia de gestió a les diferents delegacions encapçalades per les vicepresidències que conformen la directiva de JCF i la renúncia a fer coincidir la figura d’assessors de JCF amb l’assessor polític de la Regidoria, i no com ocorria fins a l’anterior mandat. Un seguit de novetats que, en paral·lel, han vist com “l’Assemblea de Presidents ha sigut escenari de debats sobre aspectes de la gestió de la JCF que històricament no havien sigut abordats al màxim òrgan de la participació fallera”.

El regidor ha explicat que des de l’Ajuntament de València, i de forma especial des de la Regidoria de Cultura Festiva, també han fomentat el diàleg i la participació dels agents de la festa en l’àmbit de decisions propi del govern municipal. Com a exemples, ha recordat el grup de treball sobre subvencions, integrat per tots els agents fallers, amb l’augment econòmic i la creació de noves línies de subvencions  a les comissions falleres; la participació dels agents fallers en la redacció del ban de Falles, que regula la festa al carrer; les reunions de les  diferents regidories amb representants de les agrupacions i als casals fallers, o la participació dels agents fallers com a jurats en l’elecció de les falles municipals, en un renovat procés sense cap vot polític, consensuat amb el Gremi d’Artistes Fallers. “Són nombrosos exemples ben significatius d’esta voluntat de fomentar la corresponsabilitat del principal moviment associatiu de la ciutat dins de l’àmbit de la gestió municipal”, ha assegurat. “La Interagrupació ha sigut clau en la resolució de conflictes fallers al llarg de la seua història i ens agradaria que ara també ho foren. No accedir al diàleg amb l’alcalde de totes i tots els valencians demostra que ara mateix no vol diàleg, sinó una altra cosa”, ha lamentat el regidor, qui ha assegurat que “dos no es barallen si un no vol i l’Ajuntament el que vol és diàleg i no confrontació. Hem dialogat sobre tot,  amb tots, en tots els àmbits i en tot moment. Hem donat la mà, el braç i el colze”.

Fuset ha ressaltat la coherència de totes eixes accions amb l’aposta reiterada per la despolitització progressiva de la gestió de la JCF, tot i que siga un Organisme Autònom Municipal depenent de l’Ajuntament, presidit per un regidor, una qüestió que “fa difícil, quan no impossible, que les qüestions de gestió política i festiva de les Falles no siguen interpretades pels diferents agents com una excusa per fer política dins de l’àmbit de la festa, tant des d’una perspectiva del regidor-president cap a la pròpia festa com des de determinats representants festius per fer oposició a les decisions del regidor-president o del propi Ajuntament”. En esta línia, el regidor ha assegurat que “mentre hi haja un polític presidint les Falles, hi haurà la sensació que es fa política, ja siga des del govern o fent oposició”.

 

Mesures per a la “despolitització màxima” de les Falles.

 

Fuset ha explicat que “la solució al problema està especialment en mans de l’Assemblea de Presidents i la seua reconeguda capacitat de decisió” i ha destacat que “el full de ruta acordat i pactat entre la presidència de la JCF i la Interagrupació de Falles per abordar la possibilitat d’un nou Congrés Faller oferix una oportunitat única per a que les presidentes i els presidents, primer, i les persones delegades a un eventual Congrés Faller, després, puguen superar -si així ho desitgen- esta situació en què l’Ajuntament pot trobar obstacles per dur a terme la política festiva d’acord amb el programa  del govern municipal i l’Assemblea de Presidents té un pes limitat i indefinit en la presa de decisions”.

 

Per tot això, Fuset ha anunciat que la presidència de la JCF es compromet a complir fidelment l’acord abastat amb la Interagrupació per encetar un procés precongressual. En primer terme, convocarà una Assemblea de Presidents Extraordinària després de l’estiu per debatre sobre la conveniència d’un nou Congrés Faller i els motius en contra o a favor d’abordar en ell la independència de l’organització festiva del marc municipal de l’Ajuntament de València. A més, convocarà tantes assemblees monogràfiques sobre el Congrés com calga, perquè la representació del món faller puga tractar d’arribar als seus propis consensos sense temor a cap interferència política del govern municipal, i afavorirà que el debat sobre el Congrés es trasllade a les comissions i al conjunt de fallers i falleres per tal que les presidentes i els presidents puguen recollir una opinió avalada a les actes de sessions de les juntes celebrades per les comissions falleres amb eixe objectiu.

 

Una vegada realitzades totes estes qüestions inicials i el posicionament de cada president de falla estiga fixat, consultarà a l’Assemblea de Presidents sobre la convocatòria d’un nou Congrés Faller. “Han de ser les falleres i els fallers, i només elles i ells, qui prenguen les seues pròpies decisions sobre com organitzar-se. I si ho estimen oportú triar qui els presidisca i en base a quin programa ho ha de fer. Han de decidir si volen dependència o independència de l’Ajuntament. Respectarem la seua decisió, però en qualsevol dels dos escenaris cal convivència i diàleg”, ha ressaltat.

 

En segon terme, i com a mostra de l’aposta per avançar en la despolitització de la gestió festiva de les Falles, Fuset ha explicat que d’ara endavant i durant el període precongressual i eventualment el congressual, el president de la JCF delegarà, tal i com preveu el Reglament Faller, en la directiva  de l’organisme autònom municipal la conducció dels seus òrgans de decisió, garantint així que els debats i les decisions d’àmbit festiu no estaran afectades, de facto o percepció,  per la presència d’un representant polític de la ciutadania. “A partir d’ara serà un faller, triat per fallers, qui dirigirà els debats fins a la convocatòria del Congrés”, ha afirmat.

 

A més, ha explicat que la gestió institucional i política i les decisions que tenen un abast major a l’àmbit estrictament  festiu, així com les que tenen a vore amb el programa de govern municipal o les que afecten al conjunt de la ciutadania “es continuaran gestionant, com no pot ser d’una altra manera, des de l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Cultura Festiva. D’altra banda, la gestió ordinària de la JCF estarà en mans de la seua directiva, que en el seu conjunt continuarà exercint les seus funcions previstes al Reglament Faller. “Continuaré treballant per complir amb l’encàrrec, el projecte i el programa que ens ha confiat la ciutadania com als seus representants”, ha destacat.

 

Fuset també ha anunciat que “per afavorir un diàleg necessari i fluid entre els diversos agents festius, tant des de la Regidoria de Cultura Festiva com des de la Presidència de la JCF s’habilitaran mecanismes extraordinaris d’atenció als diferents representants del col·lectiu faller i es reforçaran els ja existents. Si fins ara tenien mitja hora al mes per fer preguntes, ara tindran totes les vesprades que facen falta per donar resposta als seus problemes. Em tindran al seu costat, amb diàleg i suport, però no enmig”.

 

Per últim, Fuset ha explicat que “en tant que l’aposta és la de despolitització, foment de l’autogestió i aprofundiment democràtic dins de la festa, animem al foment del debat sà i a la convocatòria d’un Congrés Faller on, mitjançant processos participatius s’aborde seriosament l’encaix de la JCF i la seua dependència o no de l’Ajuntament de València”. En este sentit ha explicat que “el més convenient és que en un congrés les falleres i els fallers puguen decidir com volen funcionar i, fins i tot, qui volen que els presidisca”. A més, ha llançat un missatge per a la base de la festa gran de la ciutat, en assegurar que “les Falles seran el que les falleres i els fallers vulguen. Mereixen un congrés participatiu on totes les veus puguen ser escoltades”.

 

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Previous Story

DOMINGO 2 Gran feria de Valencia

Next Story

México será el país invitado de Gastrónoma 2017